Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 w Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Prz

Nazwa sprawy

 

 

 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podstawa prawna

 

 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. z 2012r. poz 647 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

wypełniony wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– mapa ewidencyjna działki lub mapa z projektem podziału.

 

Opłaty

 

 

1. od wypisu:

 do 5 stron – 30 zł

 powyżej 5 stron – 50 zł

2. od wyrysu:

 za każdą stronę A4 – 20 zł

 lecz nie więcej niż 200 zł

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego, numer pokoju 209, nr telefonu (25) 6820560 wew. 34, Karolina Kasprzak – Specjalista ds. budownictwa

Zostaw komentarz