Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993
z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz.384 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty

 wniosek o wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

 do wglądu :

 dokument z fotografią potwierdzający tożsamość

(np. paszport, prawo jazdy, legitymacja).

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elżbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych.

Zostaw komentarz