OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego roboty polegające na wykończeniu I piętra budynku przedszkola publicznego w Sulbinach gm. Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-05-15

TIP 271.08.2014                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Roboty polegające na wykończeniu I piętra budynku przedszkola publicznego w Sulbinach gm. Garwolin.”,

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Poleksbud Trade sp. z o.o.

ul. Hajdowska 14,

20-231 Lublin

Cena oferty:

         brutto: 306 530,53 zł

         netto:  249 211,81 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
Poleksbud Trade sp. z o.o.

następującej punktacji:

Cena – 95,00 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 100,00 pkt

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

  1. FIRMA

DAN-MAG Dariusz Maczak ul. Bohaterów Warszawy 14, 05-800 Pruszków

Cena oferty:

         brutto: 313 596,10 zł

         netto:   254 956,18 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 92,86 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 97,86 pkt

  1. Firma:

Teneo s.c. Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski ul. Trylogii 2/16,

01-982 Warszawa

Cena oferty:

         brutto: 320 162,38 zł

         netto: 260 294,62 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofe rcie następującej punktacji:

Cena – 90,96 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 95,96 pkt

Proponowany termin podpisania umowy z wykonawcą 21.05.2014r.

Wójt Gminy Garwolin

/Tomasz Łysiak/

Zostaw komentarz