Zbiórka zuzytych opon

 w Gospodarka odpadami - informacje

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 roku (ostatni czwartek miesiąca) w godz. 800 – 1800 zostanie zorganizowana nieodpłatna zbiórka zużytych opon i dętek samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych i rolniczych na terenie gminy Garwolin w niżej wymienionych miejscowościach. Maksymalny wymiar opony nie może przekraczać średnicy 130 cm.

Lp.

Sołectwo

Miejsce odbioru zużytych opon

1.

Budy Uśniackie

przy sklepie Państwa Kuk

2.

Czyszkówek

obok posesji Sołtysa Pana Andrzeja Kuber.

3.

Ewelin

na terenie pętli autobusowej PKS

4.

Górki

na parkingu naprzeciwko Kościoła

5.

Izdebnik

na placu remizy OSP Izdebnik

6.

Jagodne

przy sklepie Pana Krzysztofa Grzeszczak

7.

Krystyna

przy pętli autobusowej PKS

8.

Lucin-Natalia

na narożnej działce u Pana Onufrego Kęsik

9.

Miętne

na placu remizy OSP Miętne

10.

Niecieplin

za remizą OSP Niecieplin

11.

Puznów Nowy

na boisku sportowym

12.

Puznów Stary

na boisku sportowym

13.

Rębków

na placu remizy OSP Rębków

14.

Parcele Rębków

na posesji Sołtysa Pana Piotra Żurawek

15.

Ruda Talubska

na placu remizy OSP Ruda Talubska

16.

Sławiny

na posesji Sołtysa Pana Janusza Mikulskiego

17.

Stara Huta

na działce Wspólnoty Wiejskiej obok sklepu.

18.

Stoczek

na gminnej drodze obok posesji nr 21 Jana Wanielewskiego

19.

Sulbiny

na działce OSP przy placu zabaw

20.

Taluba- Feliksin

na placu remizy OSP Taluba

21.

Unin Kolonia

na posesji Sołtysa Pana Zbigniewa Błażejczyka

22.

Uśniaki

na placu remizy OSP Wola Władysławowska

23.

Wilkowyja

na placu remizy OSP Wilkowyja

24.

Władysławów

na posesji Sołtysa Pani Hanny Dębeckiej

25.

Wola Rębkowska

na placu remizy OSP Wola Rębkowska

26.

Wola Władysławowska

na placu remizy OSP Wola Władysławowska

27.

Zakącie

na placu remizy OSP Wilkowyja

Oddawane opony powinny być czyste

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Garwolin
tel. (25) 682 05 60.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz