Projekt Strategii Rozwoju Gminy Garwolin na lata 2015-2025

 w Aktualności

W związku z zakończeniem prac nad przygotowywaną Strategią Rozwoju Gminy Garwolin na lata 2015-2025, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat opracowanego dokumentu.

W terminie od 11 do 22 maja 2015 r. można zgłaszać opinie i wnioski dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Garwolin na lata 2015-2025 na „Formularzu zgłaszania uwag do dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Garwolin na lata 2015-2025”.

 

Poniżej można pobrać projekt „Strategii Rozwoju Gminy Garwolin na lata 2015-2025” oraz „Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Garwolin na lata 2015-2025”.

Wypełniony formularz należy w terminie do 22 maja 2015 roku przesłać na adres:  mkaras@garwolin-gmina.pl, bądź przesłać listownie na adres Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08 lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Garwolin.

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz