Informacja o przydatności wody do spożycia

 w Aktualności dot. rolnictwa i ochrony środowiska

Garwolin, dnia 4 stycznia 2016 r.

KS.7021.154.2015

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

            Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 z póżn.zm.) na podstawie opinii z dnia 30 grudnia 2015 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, znak: HK. 4110.168.2015, wydanej po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody, Wójt Gminy Garwolin informuje mieszkańców o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Wola Władysławowska zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z/s Miętne ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin.

Wójt Gminy Garwolin

(-)
Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz