Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rebków”

 w Wyniki

TIP.271.4.2016                                                                                                                  Garwolin, dnia 23.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rębków” Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

„FEDRO” Sp .z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

Cena oferty:

          brutto: 105.113,34 zł

         netto:   85.458,00 zł

Okres gwarancji: 5 lat

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy „FEDRO” Sp .z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck następującej punktacji:

Cena – 90 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

W postępowaniu przetargowym wzięła udział także firmy:

1. F.H.U.”BRUK-BUD” Piotr skoczek, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

Cena oferty:

          brutto: 117.564,88 zł

          netto: 95.581,20 zł

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 80,47 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 90,47 pkt

 

2. PHU TOWEMO Monika Szczygieł ul. Żeromskiego 73k 05-400 Otwock

Cena oferty:

          brutto: 138.925,55 zł

          netto: 112.947,60 zł

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 80,47 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 90,47 pkt

 

3. PBDiM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena oferty:

          brutto: 124.323,48 zł

          netto: 101.076,00 zł

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 76,09 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 90,47 pkt

 

4. P.P.H.iO. „POLHILD I ” Paweł Piotrowski Zygmuny Piotrowski sp.j. ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

Cena oferty:

          brutto: 146.527,91 zł

          netto: 119.128,38 zł

Okres gwarancji: 5 lat

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 64,56 pkt

Warunki gwarancji – 10 pkt

Łączna liczba punktów – 74,56 pkt

 

5. MKL-BUD Michał Lulis ul. Joliot-Curie 19/35, 02-646 Warszawa

Cena oferty:

          brutto: 163.153,35 zł

          netto: 132.645,00 zł

Okres gwarancji: 4 lata

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się
w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 57,98 pkt

Warunki gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 62,98 pkt

 Proponowany termin podpisania umowy z wykonawcą 30.03.2016 r.

 

                                                                 Wójt Gminy Garwolin

                                                               /Marcin Kołodziejczyk/

Zostaw komentarz