Ogłoszenie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ograniczemie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę pieców CO z ZS w Michałówce”

 w Wyniki

alt

 

alt

alt

alt

 

Zostaw komentarz