Otrzymaliśmy 1 315 558,80 zł dofinansowania na projekt „Skrzydła wiedzy”

 w Aktualności

Gmina Garwolin otrzymała 1 315 558,80 zł na realizację projektu „Skrzydła wiedzy”! Projekt obejmuje 5 Szkół Podstawowych w naszej gminie: SP Michałówka, SP Wola Rębkowska, SP Rębków, SP Wola Władysławowska, SP Ruda Talubska). Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. alt

 

Zostaw komentarz