Przetarg nieograniczony na „Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych i matematycznych w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”

 w Archiwum przetargów

Ogłoszenie nr 581067-N-2017 z dnia 2017-08-30 r.

Urząd Gminy Garwolin: „Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych i matematycznych w ramach projektu „Skrzydła wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Gminy Garwolin”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz