Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin”

 w Archiwum przetargów

Ogłoszenie nr 585739-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

Urząd Gminy Garwolin: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Załączniki:

Zostaw komentarz