Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 03 października 2017 roku w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

 w Obwieszczenia, Obwieszczenia i zawiadomienia pozostałe

 Garwolin, dnia 2017.10.03

                                                                                                                                                                                                                                        KS 6830.2.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 03 października 2017 roku

w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

 

 

Wójt Gminy Garwolin oferuje do wykonania rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Stary Puznów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 333 stanowiącą własność osoby fizycznej z działkami oznaczonymi nr 323/1, 320/1, 310/1, 284/2, 301 stanowiące własność osób fizycznych,  położone w miejscowości Stary Puznów, oraz z działką nr 671 będącą we władaniu, a położoną w miejscowości Głosków.

 

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte zostało postanowieniem z dnia 12 września 2017r, Nr KS 6830.2.2017.

Zainteresowanych wykonaniem niniejszego rozgraniczenia proszę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia oferty, o złożenie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć wykonania rozgraniczenia z podaniem terminu wykonania, oraz należności.

 

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 203, lub telefonicznie 25 6820560 wew.38

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz