Pierwsza Dama odwiedziła Przedszkole „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej

 w Aktualności

Agata Kornhauser-Duda rozpoczęła wizytę od przeczytania bajki najmłodszym przedszkolakom. Dzieci w czasie słuchania zadawały pytania i z uwagą przyglądały się ilustracjom. Następnie najmłodsi wyrecytowali kilka niedawno poznanych wierszyków, a nawet wspólnie z Pierwszą Damą zaśpiewali piosenkę. Wizyta w grupie „maluchów” przyniosła wszystkim najwięcej radości.
Najstarsza grupa zaprosiła Małżonkę Prezydenta do wspólnego tworzenia prac plastycznych nawiązujących do jesieni. Dzieci chętnie rozmawiały z Pierwszą Damą, zdradziły nawet, o czym napiszą w listach do świętego Mikołaja.
Po spotkaniach z dziećmi Pierwsza Dama rozmawiała z dyrekcją, przedstawicielami Rady Rodziców i gronem pedagogicznym, składając gronu pedagogicznemu serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Agata Kornhauser-Duda poruszyła bardzo ważną dziś kwestię zaangażowania przedszkolaków w inicjatywy, które wybiegają poza program dydaktyczny, integrują lokalną społeczność. W Przedszkolu „Słoneczko” tradycją są pikniki rodzinne angażujące przedszkolaki, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola i okolicznych mieszkańców. Pani Dyrektor Renata Boryń podkreślała, że uczniowie szkoły podstawowej włączają się w wykonywanie kart świątecznych dla osób starszych, a także w akcję Szlachetna Paczka, którą wspiera Para Prezydencka.

Za profesjonalne zdjęcia dziękujemy Pani Oldze Włodarczyk.

Zostaw komentarz