„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 w Aktualności

Operacja pn. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO – MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOŚCI RUDA TALUBSKA mająca na celu stworzenie warunków do aktywności rekreacyjnej i wypoczynkowej społeczności poprzez utworzenie miejsca rekreacyjnego – małej architektury w miejscowości Ruda Talubska. Przestrzeń ta utworzy kompleks rekreacyjno – turystyczno- wypoczynkowy, który przyczyni się do zaspokajania potrzeb dotyczących integracji, aktywnej rekreacji i wypoczynku dla lokalnej społeczności współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej -1szt.

liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury – 200 osób

Zostaw komentarz