„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 w Aktualności

Operacja pn. PRZEBUDOWA BOISKA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWYI mająca na celu poprawę warunków do aktywnej rekreacji i wypoczynku społeczności poprzez przebudowę boiska na cele rekreacyjne na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowyja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 1szt.

 

 

Zostaw komentarz