Uroczystość na „Lisich Jamach”

 w Aktualności

W dniu 14 września 2018 r. odbyła się uroczystość pamięci ofiar totalitaryzmu. Uroczystość poprowadziła Pani Iwona Kurowska, która w imieniu Wójta Gminy Garwolin powitała przybyłych gości.  Warte honorową wystawiło Stowarzyszenie Kawaleryjskie  I Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie  oraz  Stowarzyszenie Proobronne GARDA Garwolin. Oprawę muzyczną zapewniła Wojskowa Orkiestra w Siedlcach pod batutą kpt. Dariusza Kaczmarskiego.W uroczystościach udział wzięli Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, przedstawiciel wicemarszałek Senatu Marii Koc Michał Jaworski, dyrektor gabinetu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Polańczyk, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Sylwia Kostyra, przedstawiciel WKU por. Norbert Dźwigulski, komendant powiatowy policji insp. Iwona Czarnocka, komendanta powiatowy PSP st. bryg. Krzysztof Tuszowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin Jan Karwowski, dziekan kolegiaty pw. Przemienienia Pańskiego ks. Ryszard Andruszczak, proboszcz parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem ks. Jerzy Janowski, przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy referatów, przedstawiciele ŚZŻAK obwód „Gołąb”, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego I Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie, stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś, Jutro” oraz „Bezpieczny Garwolin”, przedstawiciele związków zawodowych ZNP, Sierpień 80 i Solidarność, , dyrektorzy szkół jednostek samorządowych, uczniowie, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe. Na rozpoczęcie odegrany został  hymn państwowy oraz odczytano zapiski świadków tamtego tragicznego zdarzenia. Mszę Święta w intencji ojczyzny odprawili proboszcz Parafii  Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem Ks. Jerzy Janowski, Dziekana Kolegiaty pw. Przemienienia Pańskiego ks. Ryszard Andruszczak oraz wikariusz  parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem  ks. Piotr Wasiliew. Po Mszy Świętej modlitwę za poległych poprowadził rabin Tomasz Kwiatkowski, następnie porucznik Norbert Dzwigulski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie odczytał apel poległych, salwę honorową oddała Kompania Honorowa 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Wójt Marcin Kołodziejczyk odczytał list od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, listy od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery można przeczytać w załączonych  plikach do tego tekstu. Kolejnym punktem uroczystości było składanie wieńcy przez delegacje obecne na uroczystości. Na zakończenie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Michałówce, przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. „Jest taki cmentarz”

 

     

Zostaw komentarz