Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Załączniki:

Zostaw komentarz