Zawiadomienie o V sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Garwolin, dnia 02 stycznia 2018 r.

 

 

  1. 0002.5.2019

 

 

                                          …………………………….

 

                                               

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  V sesja nadzwyczajna Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 28 grudnia 2018 r.).
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
  5. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/

Bernard Makulec

Zostaw komentarz