0

OGŁOSZENIE o udostępnieniu do publicznej wiadomości oferty Międzyszkolnego Gimnastyczno-Tanecznego Uczniowskiego Klubu Sportowego „NO NAME” na realizację zadania publicznego, celem zgłaszania uwag

Garwolin, dn. 2 czerwca 2022 r. SO.525.1.1.2022 OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z [...]

następna strona >