Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 w Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie działek nr 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5 obręb Miętne, gmina Garwolin

Załączniki:

Zostaw komentarz