Pomagajmy sobie

 w Aktualności

W związku z ograniczeniami spowodowanymi rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju zwracamy się z prośbą o zadbanie o swoich sąsiadów, zwłaszcza osoby  samotne, starsze, mniej sprawne.

Zapukajmy do takich osób, zapytajmy czy nie potrzebują leków, żywności, czy znają numery telefonów alarmowych. Rodzina i najbliżsi sąsiedzi są pierwszym kanałem wsparcia.

Zostaw komentarz