Utylizacja maseczek, rękawiczek – informacja

 w Aktualności

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, informujemy, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/czarnego worka na odpady zmieszane.

Pozostałe odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane oraz bioodpady w pojemnikach).

Zostaw komentarz