OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 937/3, 1236/2 i części działki 1236/1 w Miętnem

 w Obwieszczenia

Zostaw komentarz