Petycja o przekazanie do szkół informacji o konkursie „Przygotujmy lepszy świat”

 w Petycje

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej: JST)
– w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

W związku z uzasadnionym interesem społecznym składamy na ręce Wójtów / Burmistrzów / Prezydentów poniższą petycję – prośbę, wnosząc o podjęcie następującego działania:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta / Burmistrza / Prezydenta) o przekazanie poniższego tekstu / petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych, w tym zespołów szkół. Fakultatywnie prosimy również o przekazanie petycji do szkół podstawowych oraz zespołów szkół prywatnych miejscowo właściwych dla terenu Gminy.

Poniższa poruszana tematyka dotyczy także wymogów art. 3 ust. 3 Ustawy o petycjach.

———————
Z radością zawiadamiamy, że 3 sierpnia 2020 roku wystartował program edukacyjny pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”, adresowany do klas 1 – 3 szkół podstawowych, przygotowany przy udziale ekspertów do spraw żywienia oraz doświadczonych pedagogów.

Celem programu jest uświadomienie dzieciom, że codzienne wybory żywieniowe przekładają się na ich zdrowie i dobro środowiska.

Specjalnie opracowane interaktywne materiały edukacyjne i scenariusze lekcji pozwolą nauczycielom na realizację podstawy programowej w atrakcyjny dla uczniów sposób.

W ramach programu dzieci będą zdobywać nie tylko wiedzę, ale też praktyczne umiejętności – przygotowując oparte na składnikach roślinnych posiłki.

Szkoły i klasy zyskają również możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród:

  • wyjazdu na zieloną szkołę,
  • workoplecaków z hasłem akcji,
  • szkolenia dla podmiotów obsługujących szkolną stołówkę.

Każda z pierwszych 1000 szkół otrzyma również kolorowe plansze edukacyjne oraz zestaw ziaren do hodowli roślin.

Materiały programu oraz regulamin dostępne są na stronie www . przygotujmylepszyswiat . pl.

Wnioskodawca:
SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
https://redlink.pl/appNew/panel/Mail/Campaign.aspx?campaign_id=437402#next ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
nr KRS: 0000475000
www . smebusiness . pl
ProgramDlaSzkol@smebusiness.pl

———————————— Część do przekazania do Szkół —————————————

Dyrektor Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkół

 

 
Szanowni Państwo,

Z radością zawiadamiamy, że właśnie ruszył nasz program edukacyjny
pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”.

Przygotowaliśmy go przy udziale ekspertów do spraw żywienia oraz doświadczonych pedagogów z myślą o dzieciach z klas 1-3 szkoły podstawowej, aby pokazać im, że codzienne wybory żywieniowe przekładają się na ich zdrowie i dobro środowiska.

Interaktywne materiały edukacyjne i scenariusze lekcji dostosowane do wieku dzieci, pozwalają na realizację podstawy programowej – w wygodny dla nauczycieli i atrakcyjny dla uczniów sposób.

W ramach programu, dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale również praktyczne umiejętności – samodzielnie lub z rodzicami
przygotowują oparte na składnikach roślinnych posiłki.
Najaktywniejsze szkoły i klasy mają możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród, takich jak wyjazd na zieloną szkołę, workoplecaki oraz szkolenie dla podmiotów obsługujących szkolną stołówkę, które w praktyczny sposób pokaże, w jaki sposób wzbogacić posiłki serwowane dzieciom o ważne składniki roślinne.

Każda z pierwszych tysiąca szkół otrzyma również kolorowe plansze edukacyjne oraz zestaw ziaren do hodowli roślin.

Materiały na temat programu dostępne są na stronie

 
   
  Tam też mogą Państwo zgłosić swoją szkołę do programu!

Do zobaczenia!
Organizator programu „Przygotujmy lepszy świat”

 
Zostaw komentarz