XX SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 830  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 4 września 2020 r.).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020-2032.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  7. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
  8. Zamknięcie

 

Bernard Makulec

          /-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz