Kolejne komputery trafiły do szkół

 w Aktualności
7 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Garwolin Pan Marcin Kołodziejczyk oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie Pani Irena Skwarek przekazali Dyrektorom Szkół z terenu Gminy Garwolin zestawy komputerowe.
Komputery zostały zakupione ze środków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2020 w celu realizacji programów profilaktycznych.
Komputery przekazano do: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Wilkowyi oraz Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej.
Zostaw komentarz