Ważna informacja dla podatników podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 w Aktualności

20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wprowadza nowy system naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych do urzędu skarbowego.

W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej za jeden tytuł wykonawczy podatnik będzie obowiązany zapłacić koszty egzekucyjne:

  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł, który zostanie podwyższony do 100 zł , jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji przez urząd skarbowy (przymusowe ściągnięcia należności),
  • opłaty egzekucyjnej w wysokości 5 % – zapłata dobrowolna do urzędu skarbowego lub do wierzyciela lub 10% – zapłata zostanie wyegzekwowana przez urząd skarbowy,
  • Opłaty za czynności egzekucyjne poniesione przez urząd skarbowy w związku z prowadzoną egzekucją administracyjna.

Każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne ww. koszty egzekucyjne jakie poniesie zobowiązany.

Opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy.

Gmina ma obowiązek prowadzenia  działań windykacyjnych – wysyłanie upomnień oraz przekazywania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych.

Bardzo prosimy, aby rzetelnie podejść do informacji, jakie Państwu przekazujemy w sprawie egzekucji administracyjnej.          

Prosimy o reagowanie na nasze informacje, które przekazujemy Państwu o istniejącym zadłużeniu, czy to w formie sms, telefonu, czy wiadomości e-mail.

Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały.        

Zostaw komentarz