Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i terenach przyległych do lasów

 w Obwieszczenia

W związku z otrzymanym powiadomieniem przez Starostę Powiatu Garwolińskiego dot. możliwości zetknięcia się z dwoma zbiegłymi zwierzętami gospodarskimi (byk i jałówka) z gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borowie, które mogą przebywać na terenach leśnych i terenach przyległych do lasów, prosimy o zachowanie ostrożności w przypadku ich spotkania, a także o powinności niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom porządkowym. Umożliwi to wsparcie działań właściciela zwierząt, zmierzających do ich odłowienia. Informację o miejscu spotkania zwierząt można przekazać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Garwolinie – na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 112.

Od dnia 19.09.2020 r. zwierzęta te bytują w lasach i na terenach przyległych do lasów. Ich obecność była zauważona na terenach gmin Borowie i Miastków Kościelny, a podejmowane próby odłowienia nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Bardzo prawdopodobne jest, że zaginione zwierzęta będą w liczbie powiększonej o potomstwo i mogą przebywać na obszarach leśnych i terenach przyległych do lasów na terenie gmin: Borowie, Parysów, Miastków Kościelny i Garwolin.

Bytujące w środowisku naturalnym zwierzęta gospodarskie, w tym przypadku byk i jałówka, z biegiem czasu mogą nabrać zachowań charakterystycznych dla dzikich zwierząt. Nie można wykluczyć, że w sytuacji swojego zagrożenia mogą być agresywne wobec ludzi. W ośmiomiesięcznym okresie ich bytowania w środowisku naturalnym nie były sygnalizowane służbom porządkowym przypadki zagrażania przez nie bezpieczeństwu ludzi stanowiące podstawę do zarządzenia akcji poszukiwawczej i odstrzelenia zwierząt.

Zostaw komentarz