XXVII sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXVII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 24 maja 2021 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Wodnym Mamut.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 9. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie
Zostaw komentarz