Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz. nr 1661/2 w Woli Rębkowskiej

 w Obwieszczenia

W załączeniu znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2021 r. (znak sprawy WI-I.746.1.26.2021.DW) o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz. nr 1661/2 w Woli Rębkowskiej.

Załączono również przedmiotową decyzję.

Załączniki:

Zostaw komentarz