„Nie pozwól, by trawa Cię przerosła” – program CANDIS dla uzależnionych od konopi

 w Aktualności
Fundacja Samsara wyciąga pomocną dłoń do wszystkich, którzy potrzebują pomocy w leczeniu uzależnienia od marihuany i innych środków konopnych. Czołowy program Fundacji pod nazwą CANDIS skierowany jest do osób powyżej 16. roku życia i oferuje bezpłatną terapię w postaci indywidualnych rozmów z certyfikowanym specjalistą. Program wdrażany jest w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Do bezpłatnego udziału w programie można zgłaszać się do końca września 2021 roku.


Fundacja Samsara działa lokalnie na terenie Garwolina. 
  • Problem wśród młodzieży i dorosłych

Według raportu ESPAD (z 2019 r.) marihuana, haszysz i przetwory konopi zajmują pierwsze miejsce pod względem rozpowszechnienia wśród młodzieży. Środki te stosowało przynajmniej raz w życiu 16,7% uczniów trzecich klas gimnazjum, oraz niemal 1/3 uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Według raportu to chłopcy najczęściej korzystają z tego rodzaju używek.[1] Jest to znaczny problem wśród młodzieży, który przynosi konsekwencje zarówno w postaci zaburzeń zdrowia fizycznego (przede wszystkim układu oddechowego), jak i psychicznego (m.in. pogorszenie funkcji poznawczych).

Uzależnienie od konopi jest również rozpowszechnione w grupie dorosłych. Według opublikowanego przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) najnowszego Światowego Raportu o Narkotykach[2], około 269 milionów ludzi używało narkotyków w 2018 roku, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z rokiem 2009, natomiast ponad 35 milionów ludzi cierpi na zaburzenia wywołane używaniem narkotyków.


  • Wpływ pandemii
Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła również na rynki narkotykowe. Izolacja, trudności w pozostawaniu w bezpośrednim kontakcie, zamknięte granice – to wszystko zmniejszyło podaż narkotyków, wpłynęło na podniesienie cen oraz na zwiększenie zanieczyszczenia substancji, znajdujących się w obrocie. Co więcej – skutki pandemii najmocniej mogły odczuć osoby najbiedniejsze, które w związku z pandemią doświadczyły bezrobocia. W konsekwencji były bardziej podatne na zażywanie środków odurzających, zaangażowanie w przemyt czy uprawę w celach zarobkowych. Stale pogarszająca się sytuacja może wpłynąć również na rozwój nowych metod i szlaków w celu dostarczania nielegalnych substancji.
Załamanie się gospodarki oznaczało również zredukowanie środków przeznaczanych na zwalczanie narkotyków i narkomanii.


  • Bezpłatna pomoc
Program CANDIS realizowany z sukcesem przez Fundację Samsara jest bezpłatny i pomaga osobom uzależnionym w utrzymaniu abstynencji, jak i ograniczeniu używania marihuany czy innych przetworów konopi. Terapia obejmuje najczęściej 10 spotkań, trwa ok. 2-3 miesiące i wykorzystuje dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno-poznawcze.
– Terapia, którą prowadzimy w ramach programu CANDIS skoncentrowana jest na wzmocnieniu w pacjencie jego motywacji i gotowości do zmiany, a także rozpoznaniu jego zasobów psychicznych oraz społecznych. Ważne jest dla nas, by każdy pacjent nauczył się nowych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w których zazwyczaj sięgał po narkotyki. Kluczowe w tym procesie jest zweryfikowanie mechanizmów, które doprowadziły daną osobę do uzależnienia. – mówi Anetta Stobiecka-Donicz, prezes Fundacji Samsara. Dodaje: Regularne uczestniczenie w terapii pomoże
w nauczeniu się adekwatnego oraz skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.
Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.[3] Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


[1] „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.”; EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD
[2] https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
[3] https://candisprogram.pl/strony/skutecznosc-terapii,11

Na stronie programu CANDIS, osoby chętne, mogą wykonać test, sprawdzający, czy warto rozważyć udział w terapii: https://candisprogram.pl/strony/test-pum.
Więcej informacji o programie oraz fundacji:
http://samsara.org.pl
https://candisprogram.pl/
Zostaw komentarz