XXXV sesja Rady Gminy

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXXV sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 17 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 10 marca 2022 r.).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2022 r.
  6. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Zostaw komentarz