Debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Na najbliższej sesji Rady Gminy Garwolin w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Garwolin za 2021 rok. Mieszkańcy Gminy Garwolin mogą zabierać głos w tej debacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji, na której ma być przedstawiany raport, składa zgłoszenie pisemne w postaci papierowej do Przewodniczącego Rady Gminy za pośrednictwem Urzędu Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym debatę. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Raport opublikowany jest na naszej stronie  https://www.garwolin-gmina.pl/blog/2022/05/09/raport-o-stanie-gminy-garwolin-za-2021-rok/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/

Bernard Makulec

Zostaw komentarz