XLIV sesja Rady Gminy

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XLIV sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (tj. z 15 listopada 2022 r.).
 4. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2023-2033
 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie uchwalenia budżetu gminy Garwolin na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2023-2033.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/225/2021 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Garwolin w latach 2021-2022 na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin.
 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Krystynie poporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej
 14. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/283/2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 15. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Stara Huta na terenie Gminy Garwolin.
 16. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garwolin.
 17. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garwolin.
 18. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garwolin.
 19. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Zostaw komentarz