XLVI Sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XLVI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 24 marca 2023 r. (piątek) o godz. 830  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2023-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023.
  6. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Załączniki:

Zostaw komentarz