Spotkanie podsumowujące działalność jednostek OSP z terenu Powiatu Garwolińskiego

 w Aktualności

W dniu 29 marca 2023 r.  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rębkowskiej odbyło się  Spotkanie podsumowujące działalność jednostek OSP z terenu Powiatu Garwolińskiego.

Na zebraniu zostały omówione wydarzenia, które miały miejsce w 2022r. m.in.  wojna  i pomoc Ukrainie, nowelizacja ustawy o OSP, przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych.

Nie zabrakło również podziękowań i wyrazów uznania za trud pracy i poświęcenia, jakie strażacy ochotnicy wkładają podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

W wydarzeniu wzięli udział: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Wójtowie i Burmistrzowie z Powiatu Garwolińskiego,  Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Tomasz Cybul, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie Krzysztof Tuszowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie Tomasz Biernacki, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Paweł Sobór, Zastępca Naczelnika Wydziału  Sebastian Świąder, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Garwolińskiego, Komendanci Gminni i Miejscy ZOSP RP.

Spotkanie podsumowujące działalność jednostek OSP z terenu Powiatu Garwolińskiego

Spotkanie podsumowujące działalność jednostek OSP z terenu Powiatu Garwolińskiego

Zostaw komentarz