XLVII sesja Rady Gminy

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XLVII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (XLV z 27 lutego 2023 r. i XLVI z 24 marca 2023 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2023-2033.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/373/2023 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Garwolin w roku 2023 na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Miętne” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. 1062/24  położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miętne, gm. Garwolin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w całości na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym istniejącej sieci wodociągowej i składników majątkowych infrastruktury wodociągowej.
 11. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Zostaw komentarz