Ogłoszenie o udostępnieniu do publicznej wiadomości oferty Międzyszkolnego Gimnastyczno-Tanecznego Uczniowskiego Klubu Sportowego „NO NAME” na realizację zadania publicznego celem zgłaszania uwag

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dn. 17 czerwca 2023 r.

SO.525.1.2.2023

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) informuję, że w pokoju 203 tut. Urzędu, na stronie internetowej Gminy Garwolin www.garwolin-gmina.pl oraz w BIP Urzędu udostępniona została do publicznej wiadomości oferta Międzyszkolnego Gimnastyczno-Tanecznego Uczniowskiego Klubu Sportowego „No Name” na realizację zadania publicznego, celem zgłaszania uwag w terminie do 24 czerwca 2023 r.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz