Ogłoszenie o przetargu

 w Przetargi

Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710 ze zm.) – dalej PZP pn. „Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina” – usługi  TIP.271.38.2023

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem  https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Zostaw komentarz