LI sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

LI sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 6 września 2023 r. (środa) o godz. 1430  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (XLVIII z 16 czerwca 2023 r., XLIX z 7 lipca 2023 r. i L z 4 sierpnia 2023 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2023-2033.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Pilawa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap-końcowy)”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Miętne gmina Garwolin na działce 1027/4 oraz na części działki nr 1027/6.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Garwolin.
 12. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Zostaw komentarz