LIX sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

LIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 830  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2024-2036.
  4. Podjęcie uchwały w sprawę dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2024 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz umieszczenie stacji transformatorowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie stacji transformatorowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę przyłącza gazu na nieruchomości w Woli Rębkowskiej, przy ul. Dworcowej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  9. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Załączniki:

Zostaw komentarz