LX sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

LX sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 3 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 1430  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (LVIII z 30 stycznia 2024 r. i LIX z 22 lutego 2024 r.).
 4. Wręczenie nagród laureatom etapu powiatowego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2024-2036.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Garwolin w latach 2024-2025 na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krystyna, Wola Rębkowska, Miętne i sieci wodociągowej w miejscowości Sulbiny” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Garwolin, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w sprawach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2024”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości..
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/461/2024 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie stacji transformatorowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/462/2024 Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę przyłącza gazu na nieruchomości w Woli Rębkowskiej, przy ul. Dworcowej.
 13. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Zostaw komentarz