LXI sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

LXI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2024-2036.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2024 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
  8. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Załączniki:

Zostaw komentarz