Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

 w Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy

 

 

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

Podstawa prawna

 

 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 roku w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 roku Nr 228, poz. 2306 z późn zm.)

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267)

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 

 

 wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew / krzewów

 prawo dysponowania nieruchomością

 wypis z rejestrów gruntów

 mapka z lokalizacją drzew / krzewów

Opłaty

 

 

 osoby fizyczne – zwolnione od opłat

 za wycięcie – opłaty uzależnione od gatunków i obwodu drzew, powierzchni wycinanych krzewów

Uwagi

 

Wycinka drzew powinna być przeprowadzana od 16 października do końca lutego – poza okresem lęgowym, a ocenę zdrowotną drzew powinno się wykonywać w sezonie wegetacyjnym

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 200, nr telefonu (25) 6820560 wew. 45, Łukasz Lis – Specjalista ds. infrastruktury technicznej, Grzegorz Góźdź – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zostaw komentarz