OGŁOSZENIE o wyniku postępowania na Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2012-12-18

 

TIP 271.26.2012                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Garwolin.”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

Usługi Instalacyjno-Elektryczno-Pomiarowe

Zygmunt Białecki

ul. Pilawska10, 08-445 Osieck

 

Cena oferty:

         brutto: 3,94 zł

         netto:  3,21 zł

 

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:
Usługi Instalacyjno-Elektryczno-Pomiarowe Zygmunt Białecki

następującej punktacji:

 

Cena – 100 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

 

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

Proponowany termin podpisania umowy to 28.12.2012r.

 

 

 

 

Zostaw komentarz