GŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na eksploatację kanalizacji Sulbiny.

 w Archiwum przetargów


Garwolin 2013-05-09

TIP 271.08.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Eksploatacja kanalizacji Sulbiny”,

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Polna 77,

08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 6,06 zł za 1m³

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

następującej punktacji:

Cena – 100 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

Zostaw komentarz