OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-05-28

TIP 271.1.2014                                  

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny.”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót

Budowlano-Instalacyjno-Inżynieryjnych

BUDOKAN

ul. Berka Josełewicza 2

08-200 Łoscice

Cena oferty:

         brutto: 1990898,86 zł

         netto:  1618616,96 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy
Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjno – Inżynieryjnych BUDOKAN

następującej punktacji:

Cena – 95,00 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 95,00 pkt

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły także firmy:

  1. Firma:

PARSTER ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew

Cena oferty:

         brutto: 2420968,88 zł

         netto: 1968267,38 zł

            Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 78,12 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 83,12 pkt

  1. FIRMA

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o. PYTEL Miętne ul. Główna 45 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 2458272,02 zł

         netto:   1998595,14 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 76,94 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 81,94 pkt

  1. Firma:

METALICHEM – WARSZAWA Spółka Akcyjna ul. Studzienna 7A 01-259 Warszawa

Cena oferty:

         brutto: 2323375,45 zł

         netto: 1888923,13 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 81,41 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 81,41 pkt

  1. Firma:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MELBUD Sp. z o.o. Ul. Karowa 25 08-110 Siedlce

Cena oferty:

         brutto: 2601704,99 zł

         netto: 2115207,31 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 72,70 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 77,70 pkt

  1. Firma:

MELIORANT Tadeusz Zając i Spółka Spółka komandytowa ul. Poligonowa 32 08-400 Garwolin

Cena oferty:

         brutto: 2725932,62 zł

         netto: 2216205,38 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 69,38 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 74,38 pkt

  1. Firma:AMAR Sp. z o.o. ul. Energetyków 1 20,447 Lublin

Cena oferty:

         brutto: 2853600,00zł

         netto: 2320000,00 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 66,28 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 71,28 pkt

  1. Firma:WKB WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnica 39 08-430 Żelechów

Cena oferty:

         brutto: 3323936,96 zł

         netto: 2702387,77 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 56,90 pkt

Warunki gwarancji i serwisu – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 61,90 pkt

Zostaw komentarz