Jak rozpoznać barszcze kaukaskie

 w Aktualności dot. rolnictwa i ochrony środowiska

Szanowni Państwo,

kierując się realnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt jakie stanowią barszcze kaukaskie (w łącznym rozumieniu barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego), niezbędne jest podjęcie działań związanych z edukacją, monitorowaniem i usuwaniem tych roślin. Kontakt z sokiem kaukaskich barszczy, przy dostępie światła słonecznego, skutkuje silnymi poparzeniami skóry. Objawy obrażeń mogą pojawić się w ciągu 24-48 godzin od bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z barszczami. Jako gatunki inwazyjne, kaukaskie barszcze stanowią także istotne zagrożenie dla roślinności rodzimej.

Wojewoda Mazowiecki, przekazuje ulotkę informacyjną opracowaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w której zawarto podstawowe informacje dotyczące barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego, tj.: miejsca występowania w województwie mazowieckim, wytyczne w zakresie zwalczania, niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą kontakt z rośliną, a także zalecane środki ostrożności i sposoby udzielania pierwszej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje na temat aktualnego rozmieszczenia kaukaskich barszczy na Mazowszu znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.barszcz.edu.pl/kaukaskie-barszcze-na-mazowszu/.

Niezależnie od powyższych materiałów, kolejne informacje na temat barszczu

Sosnowskiego można znaleźć w ulotce informacyjnej opracowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny, dostępnej pod adresem: www.gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/186-uwaga-na-barszcz-sosnowskiego.

 

Zostaw komentarz