Ogłoszenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

 w Obwieszczenia, Obwieszczenia i zawiadomienia pozostałe

                                                                                                                                                                                                                     Garwolin, dnia 2017.09.25

KS 6830.4.2017

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 25 września 2017 roku

 w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

 

 

Wójt Gminy Garwolin oferuje do wykonania rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Jagodne oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  nr  350  stanowiącą  własność osoby fizycznej, a nieruchomością  sąsiednią, oznaczoną nr 1230 będącą we władaniu Gminy Garwolin oznaczoną nr 130210W położoną w miejscowości Miętne.

 

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte zostało postanowieniem z dnia 11 września 2017r, Nr KS 6830.4.2017.

Zainteresowanych wykonaniem niniejszego rozgraniczenia proszę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia oferty, o złożenie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć wykonania rozgraniczenia z podaniem terminu wykonania, oraz należności.

 

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 202, lub telefonicznie 25 6820560 wew.46.

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz