” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki część II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 3 800 000,00 zł”

 w Aktualności

Zostaw komentarz